Trening og rehabilitering

For et optimalt trenings- og /eller rehabiliteringsforløp er forventningsavklaring et viktig nøkkelord. Derfor ønsker vi å beskrive hva du kan forvente når du innleder et samarbeid med Movement Map. 

Trening og rehabilitering

Du kan forvente

  • - Et individuelt trenings- og/ eller rehabiliteringsforløp.
  • - Å øke funksjonsnivået ditt både i forhold til arbeid, hverdag eller sportslig.
  • - Å øke forståelsen din av eventuelle smerter og din håndtering av disse.
  • - Få hjelp til kartlegging av midlertidige eller varige fysiske begrensninger.
  • - Veiledning på hvordan du etter endt treningsforløp kan fortsette å utvikle deg gjennom trening.

Hvordan?

  • - Vårt mål er å tilby et trenings- og/ eller rehabiliteringsforløp som kan gi deg en enklere hverdag.
  • - Du skal inkluderes i et sosialt miljø, hvor det arbeides med dine individuelle utfordringer og målsetninger.
  • - Du tilknyttes et tilstedeværende og kompetent trenings- og/ eller behandlingsteam.
  • - Forløpet starter med en grundig kartlegging av dine målsetninger og/ eller utfordringer, samt ditt generelle bevegelsesmønster og nåværende fysikk med tester tilpasset deg.

Hvorfor?

Trening og rehabiltering er en komplett prosess, der det må tas høyde for mange forskjellige elementer for optimalt utbytte. For mange er det vanskelig å vite hvor man skal begynne sin prosess. Med Movement Map-systemet tar vi deg med på en unik reise for å oppnå de beste resultatene, samt å få frem ditt fulle potensiale uansett hvilke målsetninger du har sett for deg.

For Hvem?

Fysisk trening og/eller rehabilitering tilpasset for den brede målgruppe dvs. uansett om du har fysiske, psykiske og/ eller sosiale utfordringer.

"Trening og rehabilitering"

Meld deg på

Støttespillere