Mosjonister

Mosjonist trening hos Movement Map henvender seg til bredden

Det vil si at du er velkommen hos oss enten du bare ønsker å forbedre din personlige fysikk, din fysiske og psykiske helse eller for å jobbe med sosiale utfordringer. Treningen hos oss tilpasses hvert enkelt individ, og hvert enkelt ståsted.

Motion
is
lotion

FUNCTIONAL PERFORMANCE SYSTEM

Hvordan

  • Ved å tilby fysisk trening med tilpasset intensitetsnivå for alle og enhver, uansett bakgrunn eller motivasjon for treningen.
  • Ved å øke funksjonsnivået i en arbeidsmarkeds- og hverdags preget retning. Denne prosessen utføres ved bruk av Movement Map funksjonelle 3D test- og treningssystemer. 
  • Ved å avklare og vurdere en persons fysiske perspektiv gjennom å sammenligne og kartlegge den nåværende fysiske tilstand med aktuelle arbeidskrav, til individuelle fysiske ønsker. 

Hvem har utbytte

  • Personer med og uten fysiske diagnoser, hvor tilpasset fysisk trening er essensielt for å kunne forbli, eller komme tilbake til arbeidslivet.
  • Personer som ønsker en enklere og mer aktiv hverdag uten funksjonsmessige begrensninger.     
  • Personer med livsstils problemer som f.eks. overvekt, diabetes eller hjerte- og karsykdommer.  
  • Personer med behov for et intensivt treningsforløp etter en lang periode med inaktivitet pga. sykdom som f.eks. kreft eller kirurgiske inngrep/operasjon.   
  • Personer med behov for målrettet fysisk trening etter gjenopptreningsperiode hos f.eks. fysioterapeut eller sykehuset. 
  • Personer med kroniske muskelsmerter som reumatisme, slitasjegikt eller fibromyalgi.
  • Personer med funksjonelle og fysiske utfordringer etter f.eks. blodpropp eller amputering.

Tillegg

Vårt treningsstudio disponeres både til trening med oppfølging, samt til egentrening.

Støttespillere