Den komplette fotballspiller

En stor fremtid
med enda mere kraft

Vårt mål er at alle fra barn til profesjonelle skal ha mulighet til å utvikle seg gjennom å bruke vårt system. Målet er å gjøre treningen effektiv, spennende og meningsfull

More
power
to you

FUNCTIONAL PERFORMANCE SYSTEM

Functional Performance system

Er for alle fotballspillere, uansett alder eller nivå

Hvordan

Tanken bak systemet er å utvikle den enkelte spillers fulle potensiale, samt å kartlegge den enkelte spillers styrker og svakheter både fysisk og teknisk. Dette for å skape en bevisstgjøring hos den enkelte slik at man kan oppnå maksimalt potensiale. 

Hvorfor

Fotball er en komplett idrett hvor spillerne må mestre mange forskjellige ferdigheter. For mange er det vanskelig å vite hvor man skal begynne sin utvikling. Med Functional Performance System tar vi deg med på en unik reise for å oppnå de beste resultatene og for å få ut ditt fulle potensiale som fotballspiller.

For hvem

Functional Performance System brukes av alle som ønsker å utvikle seg som fotballspiller. Forskning viser at det aldri er for sent å lære og utvikle sine egenskaper. Vårt mål er at alle fra barn til profesjonelle skal ha mulighet til å utvikle seg gjennom å bruke vårt system.

Støttespillere