Samtykkeerklæring

Enter your content here

Jeg aksepterer herved at eventuelle skader på meg og/eller mine omgivelser, kun er mitt ansvar. Jeg er innforstått med hva det innebærer å delta i fysiske aktiviteter, og at jeg kan stoppe min deltagelse hvis det skulle være nødvendig. Ved spørsmål, ta kontakt på: ronnystorseth@hotmail.com. Ved akutte tilfeller kan vedkommende nås på tlf: 40403140. Ved å krysse av nedenfor gir jeg mitt samtykke til at Movement Map International AS kan sende meg markedsføringsmateriale. Samtidig bekrefter jeg at jeg er kjent med persondatalovgivningen rundt virksomhetens bruk av mine oppgitte opplysninger.

Ja takk, Movement Map International kan bruke mine opplysninger og sende meg markedsføringsmateriale rundt trening, og relevante tilbud og produkter.

  • Påminnelser om treningsavtale, servicemeldinger m.m.
  • Spesielle tilbud til min trening.
  • Tilbud på treningsutstyr/tilbehør. 
  • Invitasjoner til diverse arrangementer. 
  • Nyhetsbrevet med markedsføring.
  • Samle inn, lagre og behandle opplysninger/informasjon fra de enheter jeg bruker til å åpne e-post o.l.