Priser Movement Map

Produkt Pris
Medlemskap MMAP Senter voksne Kr 249,- pr mnd
Medlemskap MMAP Senter barn Kr 219,- pr mnd
1 PT-time (60 min)  Kr 500,-
5 PT-timer (5*60 min) Kr 2250,-
10 PT-timer (10*60 min) Kr 4000,-
Oppfølgende treningsveiledning (30 min)  Kr 199,-
1 Bedriftstime gruppe (60 min) Kr 1000,-
Dropp inn Kr 150,-
Fysisk trening av fotball-lag Kr 1000,-

Ved innmelding påløper enn innmeldingsgebyr på kr 500,-

Støttespillere