Optimal bevegelse i livet og i sport

Vi er Movement map

Basert på teknologi og kunnskap har vi utviklet et system som skal bedre helse og prestasjon. Med ett mål for øye, å skape trening for alle - gjennom å bruke våre skreddersydde verktøy for å skape bra og effektiv trening.

Nytt MOVEMENT MAP Center

Movement Map center i Melhus er nå åpnet

Les mere / påmelding
{{session1.data.accept}}

Våre Tjenester

FPS FOTBALL

Tanken bak systemet er å utvikle den enkelte spillers fulle potensiale, samt å kartlegge den enkelte spillers styrker og svakheter både fysisk og teknisk.

FPS ELDRE

Antallet mennesker som har fylt 60 år, er på verdensbasis beregnet til å stige fra 605 millioner i år 2000, til 2 milliarder i år 2050.

Trening & REHABILITERING

Trening og rehabiltering er en komplett prosess, der det må tas høyde for mange forskjellige elementer for optimalt utbytte. 

MOVE

Vi utvikler for tiden app´en Move Daily som på en enkel og effektiv måte skal få deg opp av stolen.

SISTE
FORSKNING--

{{Overskrift}}
les mere

Støttespillere